Information med anledning av covid-19

Med anledning av myndigheternas restriktioner i
samband med Covid-19(Coronaviruset) pandemin kommer årets arrangemang vara
anpassat till de restriktioner som gäller angående smittspridning av Covid-19.


Ledare eller publik tillåts inom avlyst
område eller på arenan  Vi planerar att
genomföra arrangemanget om gränsen för minst 50 personer gäller.

Alla deltagare är ansvariga för att hjälpa till
att begränsa risken för spridning av Covid-19

samt att följa krav och intentioner i SOFT:s
riktlinjer. Vid minsta tveksamhet om ditt hälsotillstånd på tävlingsdagen,
stanna hemma. Handsprit kommer att finnas utplacerad på ett flertal ställen.